ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. ISMERTETŐ

A jelen általános szerződési feltételek(továbbiakban: „ÁSZF”) a www.gajcsiblanka.hu  weboldalon (továbbiakban: a „Weboldal”) keresztül történő értékesítési jogviszony feltételeire vonatkoznak. AWeboldal böngészésével és használatával a vásárló (továbbiakban: a „Vásárló”)kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta gajvsiblanka.hu  webáruház (továbbiakban: a „Webáruház”) használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeit, adatkezelési elveit és annak minden pontjával egyetért.

Gajcsi Blanka egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Eladó” vagy„Szolgáltató”) az általa tervezett és elkészített ékszereket forgalmazza és értékesíti. Jelen dokumentum tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal és Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint az ezeken keresztül történő értékesítés során az Eladó és a Vásárló közötti jogviszony részleteit.

A Weboldalon történő megrendelés az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek tekinthető. Ezen szerződés nyelve a magyar. A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely archiválásra kerül, utólag visszakereshető és megtekinthető.

 1. A SZOLGÁLTATÓ/ELADÓ ADATAI

Név: Gajcs Blanka e.v.

Székhely: 7621 , Pécs József utca 7.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

gajbla69@gmail.com

info@gajcsiblanka.hu

Nyilvántartási szám: 34884920

Adószám: 66422253-1-22

Telefonszám: +36 30 4746148

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90154/2015, NAIH-104107/2016

főtevékenység kódja : 321202

főtevékenység megnevezése : Ékszer gyártása átalakítása

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ISMERTETŐJE

Az Eladó egyedi ékszereket, kiegészítőket tervez, készít és forgalmaz. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót/fotókat jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél a Szolgáltató törekszik, hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, azonban kisebb színeltérések, méretbeli arány eltérések, kisebb mintaeltérések előfordulhatnak, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Vásárlónak lehetősége van a készletben nem szereplő, egyedi ékszer megrendelésére is.

A webshopban szereplő , vagy egyedileg tervezett jegygyűrűk és eljegyzési gyűrűket 30 napos határidőre tudom vállalni.

Az Eladó által árusított ékszerek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság előírásainak megfelelően készülnek, névjellel és az előírásoknak megfelelően fémjellel ellátottak.

 1. RENDELÉSI INFOMÁCIÓK, A RENDELÉS MENETE

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban  értendők, bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

A Webáruházban a Vásárló személyazonossága felfedése nélkül, tetszés szerint tájékozódhat.

A Szolgáltató rendszere minden esetben e-mailen keresztül igazolja vissza a megrendelést. Szolgáltató azonban fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, mivel a Webáruházban árusított termékek egyedi, kézzel készült termékek és ideiglenes készlethiány az Eladó legkörültekintőbb eljárása mellett is előfordulhat.

Vásárló a megrendelése elküldésével (ajánlattétel) a Webáruház vásárlójává válik. A megrendelést követően a Webáruház automata visszaigazolást küld.Hibás megrendelés esetén a Vásárló a visszaigazolással egyidejűleg megrendelését visszavonhatja. A megrendelés teljesítése azonban akkor kezdődik meg, mikor Szolgáltató egy újabb e-mailben közli a teljesítés időpontját.

A Vásárlónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait.A szállítási és számlázási adatok megadását követően kell kiválasztani a fizetési módot.

A Vásárlónak a fizetési mód kiválasztását követően a rendelés feladása előtt lehetősége van a megrendelés összes adatának áttekintésére, és ha minden adatot megfelelőnek talál, a „Megrendelem” gombbal küldheti el megrendelését.

 1. A SZÁLLÍTÁS FORMÁI

A küldemények szállítása postai úton történik. A megrendelt termékek megrendelésenként díszdobozban, a termék sérülésmentességét biztosító párnás borítékban, ajánlott levélként kerülnek postázásra, a megrendelést követő 7 munkanapon belül. Eladó csak a postára adás határidejéért tud felelősséget vállalni, a kézbesítés határidejéért illetve az elveszett küldeményekért nem. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt. A küldemény átvételekor Vásárló felelőssége a küldeményt a kézbesítő előtt felbontani és ellenőrizni, és a terméken esett esetleges sérülés illetve egyéb panasz esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt Eladónak csak hivatalos postai jegyzőkönyvvel áll módjában elfogadni.

Mindezek alapján a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a szállítási díjak a következők:

A postai alapdíj levélként : 600 Ft

A postai alapdíj csomagonként:

Magyarországon belül : 1500 Ft

külföldre 1.800Ft

Nemzetközi, EU-n kívüli szállításkor a csomagok után a Vásárlót adó- és vámfizetési kötelezettség is terheli.

Amennyiben a Vásárló rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett Vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vásárló megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre akkor van lehetőség, ha a Vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét.

 1. FIZETÉSI MÓDOK

Vásárlónak a rendelés során az ékszer teljes vételárát egyösszegben meg kell fizetnie. Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat a rendelés feladása során:

Előre átutalás:Eladó utaláshoz szükséges adatai a következők:

Számlaszám: 11773315-01600397-00000000

Számlatulajdonos: Gajcsi Blanka Emese E.V.

Számlavezető bank neve: Sberbank Magyarország Zrt

Bank címe: 7621 , Pécs Király u. 66

Számla szám (IBAN): HU24 1177 3315 0160 0397 0000 0000

Swift: OTPVHUHB

A Webáruházon keresztül elküldött megrendelést visszaigazoló automatikus e-mail kiküldését követő 3 munkanap áll Vásárló rendelkezésére a vételárat Eladó számlájára utalni. Ezt követően a megrendelt terméket Eladó nem tudja tovább foglalásban tartani, és a megrendelés törlésre kerül.

 1. ELÁLLÁS JOGA

Vásárló a Webáruházban készleten lévő és nem a Vásárló részére egyedileg elkészített ékszer esetében, ezen ékszerek kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt ékszert.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 8nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a csomagot átveszi. Az elállás joga hosszabbodik a megrendeléstől számított 15 napra, amennyiben ez az idő hosszabb, mint az átvételtől számított 8 nap, vagy amennyiben az átvétel pontos időpontja nem állapítható meg.

Az ékszer visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, az Eladó nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy a nem megfelelő visszaküldésből eredő anyagi kár megtérítését.

Eladó az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve az eredeti szállítási díjat is. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az ékszer(eke)t, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi a Szolgáltató figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan, a Webáruházban nem készleten lévő, nem előre gyártott ékszer esetében, amelyet Eladó a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére/méretére szabtak.

 1. SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK

8.1.KELLÉKSZVATOSSÁG

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy az ékszert a Webáruházon keresztül vásárolta az Eladótól. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás ékszer kijavítását vagy kicserélését kérheti.Az ékszer akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Az ékszer hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Az ékszerek készítésében felhasznált alapanyagok figyelembevételével nem tekinthetők hibának a következők: a fémek természetes oxidációjából eredő sötétedés,természetes anyagok megsérülése ,elpiszkolódása , kerámia alkatrész eltörése esetén vagy nem megfelelő használatból illetve tárolásból eredő elhasználódása. Vásárló nem rendeltetésszerű használatából vagy rongálásából eredő hibák esetén Eladó nem kötelezhető se cseretermékre, se pénzbeli visszatérítésre.Eladó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, az ékszer nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

9.3.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseiazirányadók.

9.4. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

10.1. Mind a Webáruház, mind az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken közölheti.

– levélben:7621, Pécs József utca 7

– e-mailben: gajbla69@freemail.hu

10.2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint, de legfeljebb 30 napon belül megválaszolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3.  Vásárló a megrendeléssel, az ékszer minőségével, szavatossági jogok érvényesítésével, valamint az ÁSZF tartalmának jogszerűségével kapcsolatban panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Pécsi Kirendeltség, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.).

 1. ADATKEZELÉS

11.1. A Webáruház használata során az Eladó a személyes adatokat felelősségteljesen és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kezeli, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további harmadik fél számára.

11.2. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató amegrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

11.3. Vásárló az adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a gajbla69@gmail.com címen. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát Eladó a nyilvántartásból haladéktalanul törli.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatkezelés jogcíme:

Adatkezelés akkor történik, ha a Vásárló a Webáruházon történő megrendelése útján a Szolgáltató számára megadásra kerülnek a Vásárló adatai.

Az adatkezelés célja:

Webáruház üzemeltetés, a Vásárlók számára a megrendelések postázása

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90154/2015 és hírlevélre: NAIH-104107/2016

Rendelkezések:

Eladó/Szolgáltató a Vásárló vagy a Webáruház weboldalának felhasználója adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében működik közre (pl. kiszállításban Magyar Posta, egyéb futárszolgálatok), aki az Eladótól/Szolgáltatótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Eladó/Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényalapján jár el.

A Vásárló vagy a Webáruház weboldalának felhasználója a Webáruházban való vásárlással önkéntesen hozzájárul az adatai tárolásához, és az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített módon való felhasználásához.

A jelen Webáruház egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Vásárló vagy a weboldal felhasználója ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattint,  figyelembe kell vennie, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival (pl. PayPal rendszere), azok tartalmával kapcsolatban.

A Webáruház rendszerteljesítménye, használhatósága, valamint az azokon található termékekről és szolgáltatásokról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében Szolgáltató automatikusan információkat gyűjt és tárol naplófájlok formájában a weboldal felhasználójának számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Amennyiben a Szolgáltató nem személyes információkat személyes adatokkal együtt használ fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig személyes adatként kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsérti, a weboldal felhasználója vagy a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

A Vásárló vagy a Webáruház weboldalának felhasználójának személyes adatai a megrendelés kiszállításához és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra. Az adatkezelés időtartama visszavonásig vagy a megrendelés teljesítéséig tart. Vásárló vagy a Webáruház weboldalának felhasználójának személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Aki a Webáruházban vásárol, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja, és az abban foglaltakkal egyetért.

Cookie

A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogszabályi előírás vagy megkeresés esetében adja át bármely hatóságok részére. A Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.A „cookie”-k olyan szöveges információt tartalmazó kis fájlok, melyek – mialatt a Vásárló egy weboldalt lehív -, a web-szerveről áttárolódnak a Vásárló web-böngészőjére (pl. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Ha a böngésző elfogadja ezeket az információkat, akkor a cookietárolódik a böngészőben, és addig aktív marad, míg a böngésző nyitva van. A böngésző bezárásakor a szöveges információt tartalmazó cookie általában egy un. „cookie könyvtárban” tárolódik egy bizonyos „lejárati határidő“ elteltéig. Amennyiben ez az időpont elérkezik, a böngésző automatikusan törli azt az adott könyvtárból. A cookie-k-ban rövid információkat is lehet küldeni a web-szerver egyik kapcsolatától másik kapcsolatáig, ilyenkor ezek az információk rövid időre közben is tárolódnak. Ez egy egyszerű tájékoztató jellegű információ lehet arról, hogy a Vásárló egy bizonyos oldalt egyszer már meglátogatott, és ezt az oldalt mostantól nem szeretné többet látni. Amennyiben Vásárló nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Remarketing

Az oldal látogatóit ezúton tájékoztatom, hogy facebook remarketing hirdetéseket alkalmazok.

 1. AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA

Gajcsi Blanka e.v. mint Szolgáltató és mint Eladó kijelenti, hogy az oldalain látható információkat saját maga birtokolja. A www.gajcsiblanka oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. Tilos az itt található információk, tartalmak, termékek saját üzleti célra történő árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent tartalommal kapcsolatos minden további jogát a Szolgáltató fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítheti.

A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. A Webáruházon megjelenített termékek és közzétett fotók és tartalmak Eladó szellemi tulajdonát képezik. A Webáruház tartalmának vagy egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re vagy sd kártyára mentése vagy kinyomtatása személyes, nem kereskedelmi célból engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás (amilyen pl. az adatbázisban való tárolás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) kizárólag Eladó írásbeli hozzájárulásával engedhető meg.

 1. EGYEDI ÉKSZEREK MEGRENDELÉSE

Vásárlónak mindenkor lehetősége van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg személyesen egyeztetett szempontok (színek, formák, kollekció, típusa) alapján Eladóval egyedi terméket készíttessen. Ennek feltétele a megrendeléskor a vételár 50%-ának megfelelő előleg megfizetése. Az ékszer elkészültéről Eladó e-mailben értesíti Vásárlót. Ezt követően Vásárló a jelen ÁSZF-ben megadott feltételek szerint vásárolhatja meg az egyedi ékszert az Eladótól a fennmaradó vételár és a szállítási költségek megfizetésével.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan, a Webáruházban nem készleten lévő, nem előre gyártott ékszer esetében, amelyet Eladó a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére/méretére szabtak.

Vásárlás folyamata

Válassza ki a termékeket, amiket meg szeretne vásárolni  és tegye be őket a kosárba a „Kosárba” gomb segítségével.

A kosár oldalon módosíthatja a megrendelés tételeit és azok mennyiségét, majd a Fizetés gomb segítségével a pénztárba jut.

A Fizetés oldalon megadhatja a fizetési adatait és fizetési módot választhat.

Válasszon szállítási módot.

A megrendelés áttekintése oldalon ellenőrizze a rendelés adatait és ha mindent rendben talál kattintson a Megrendelem gombra ezzel véglegesítve a rendelést.